Aviso legal

Datos do Responsable

– Identidade do Responsable: Postres Miudiños SL

– Nome comercial: Perusiñas

– NIF/CIF: B10559391

– Enderezo: Avenida da Coruña 500, Cei Nodus – Taller 1, 27003 Lugo

– Correo electrónico: hola@perusinas.com

Neste espazo, o USUARIO, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legalis que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.

Postres Miudiños SL como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos), a Lei 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e a LSSI-CE a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web, integrantes do sitio web de Perusiñas incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda a web, perusinas.com (“Usuario”) acepta someterse as Condiciones Xerais vixentes en cada momento do portal perusinas.com.

Datos persoais que recabamos e como o facemos

Ler Política de Privacidade

Compromisose obrigacións dos usuarios

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Perusiñas. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares;
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, perusinas.com, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de Perusiñas ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal (perusiñas.com) ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto Perusiñas non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a Perusiñas poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Perusiñas, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e Perusiñas utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

Reclamacións

Postres Miudiños SL (Perusiñas) informa que existen follas de reclamación ao dispor de usuarios e clientes.

O Usuario poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo un correo electrónico a hola@perusinas.com indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/o produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

 

Os datos serán recollidos para xestionar a axenda de contacto para comunicacións do negocio establecido, accións promocionais por parte do responsable dos ficheiros (situado no territorio da Unión Europea) que é Postres Miudiños SL (B10559391). Podes consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade. Podes consultar, rectificar ou cancelar os teus datos dirixíndote ao responsable do ficheiro a través do correo electrónico hola@perusinas.com.

Plataforma de resolución de conflictos

Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita o Sistema Arbitral de Consumo de Galicia.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Perusiñas. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Perusiñas.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a Perusiñas indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación

Ligazóns externas

As páxinas da web perusinas.com, proporciona ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Contidos de outras web
 • Información
 • Recursos

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns.

Perusiñas non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio, páxinas, promocións, programas de afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e non se identifica ao usuario.

A Información que se proporcione nestes Sitios patrocinado ou ligazóns de afiliados está suxeita ás políticas de privacidade que se utilicen nos devanditos Sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Polo que recomendamos amplamente aos Usuarios para revisar detalladamente as políticas de privacidade das ligazóns de afiliado.

O Usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal perusinas.com deberá obter a autorización previa e escrita de Postres Miudiños SL. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Perusiñas e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de Perusiñas dos seus contidos ou servizos

Exclusión de garantías e responsabilidades

O Prestador non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puideran dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Ley aplicable e xurisdicción

Con carácter xeral as relacións entre Perusiñas cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes en nesta web encóntranse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas e aos Tribunais de Lugo.

Contacto

En caso de que calquer usuario tiviese algunha dúbida acerca destas condicións legais ou calquer comentario sobre o portal perusinas.com, por favor diríxase a hola@perusinas.com

Skip to content