Política de privacidade

Esta política de privacidade establece a forma na que se xestionarán os datos perosoais nesta web. É fundamental que o leas e aceptes antes de continuar navegando.

perusinas.com é un proxecto de Postres Miudiños SL, con CIF: B10559391.

Entre os valores cos que nos identificamos está a transparencia, por iso queremos que saibas dende o principio que a privacidade dos teus datos é moi importante para nós. Esta declaración de privacidade explica que datos persoais recompilamos dos nosos usuarios e como os usamos. Invitámosche a ler estes termos atentamente antes de proporcionar os teus datos persoais neste sitio web.

No caso de menores de trece anos, para o tratamento dos seus datos persoais é necesario o consentimento dos seus pais ou titores.

En ningún caso se recollerán do menor, sen o seu consentimento, datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade doutros membros da familia.

Se tes menos de catorce anos e accedeches a esta web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario.

Este sitio web respecta e coida os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Fixemos un esforzo para crear un espazo seguro e fiable e por iso queremos compartir os nosos principios sobre a súa privacidade:

 • Nunca solicitamos información persoal a menos que sexa realmente necesaria para ofrecerche os servizos que precisas.
 • Nunca compartimos a información persoal dos nosos usuarios con ninguén, salvo para cumprir coa lei ou no caso de contar coa súa autorización expresa.
 • Nunca utilizaremos os seus datos persoais para un fin distinto ao expresado nesta política de privacidade.

Cabe sinalar que esta Política de Privacidade pode variar en función dos requisitos lexislativos ou da autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será de aplicación no caso de que os usuarios decidan cubrir algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se recollan datos persoais.

Perusiñas adaptou esta páxina web aos requisitos da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. Así mesmo, cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos seus datos persoais

 • Identidade Responsable: Postres Miudiños SL
 • Nome comercial: Perusiñas
 • NIF/CIF: B10559391
 • Enderezo: Avenida da Coruña 500, Cei Nodus – Taller 1, 27003 Lugo
 • Correo electrónico: hola@perusinas.com
 • Actividade: Elaboración de galletas e produtos de panadaría e repostaría de longa duración

Para os efectos do disposto no citado Regulamento Xeral de Protección de Datos, os datos persoais que nos envíe a través dos formularios web recibirán o tratamento de datos de “Usuarios e subscritores da Web”.

Para o tratamento dos datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas establecidas na lexislación vixente.

Principios que aplicaremos á súa información persoal

No tratamento dos seus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: Esixiremos sempre o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas das que previamente lle informaremos con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só solicitaremos os datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que o requiramos. O mínimo posible.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos conservaranse durante un tempo non superior ao necesario para os fins do tratamento, dependendo da finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, revisaremos periodicamente as nosas listas e eliminaremos eses rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

Como obtivemos os teus datos?

Os datos persoais que tratamos en Perusiñas proceden de:

 • Formulario de contacto
 • Formulario de subscripción
 • Comentarios do blog
 • Formulario de solicitude de servizo
 • Formulario de venda

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se Perusiñas está a tratar datos persoais que me conciernen, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicita a limitación do teu tratamento
 • Obxecto de tratamento
 • Solicitar portabilidade de datos

Os interesados ​​poderán acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservarei para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados ​​poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Postres Miudiños SL deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, ten dereito a recibir os datos persoais que lle concernen, que nos facilitou e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • O tratamento baséase no consentimento
 • Os datos foron facilitados pola persoa interesada.
 • O tratamento realízase por medios automatizados.

Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de controlador a controlador cando sexa tecnicamente posible.

Os interesados ​​tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lles incumbe infrinxe o Regulamento.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta con este sitio web, por exemplo para comentar unha publicación, enviar un correo electrónico ao propietario, subscribirse ou realizar un contrato, está a proporcionar información persoal da que Perusiñas é responsable. Esa información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por perusinas.com, só tal e como se describe no Aviso Legal e nesta Política de Privacidade.

En Perusiñas existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información facilitada polas persoas interesadas coa seguinte finalidade para cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de contacto: Solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, Email, para responder aos requirimentos dos usuarios de perusinas.com. Por exemplo, podemos utilizar estes datos para responder á súa solicitude e responder a calquera dúbida, queixa, comentario ou preocupación que poida ter sobre a información incluída na web, os servizos prestados a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, dúbidas sobre os textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poida ter que non estea suxeita ás condicións de contratación. Infórmoche de que os datos que nos facilites estarán localizados nos servidores de Interdominios dentro da UE.
 • Formulario de rexistro para comentarios do blog: Para comentar as publicacións do blog de perusinas.com, o usuario debe rexistrarse a través deste formulario. Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: nome, correo electrónico, sitio web. Unha vez rexistrado, o usuario poderá facer cantos comentarios desexe e responder aos anteriores. Infórmoche de que os datos que nos facilites estarán localizados nos servidores de Interdominios dentro da UE.
 • Formulario de venda: O usuario dispón de diferentes formularios de compra suxeitos ás condicións de contratación especificadas para cada produto ou servizo onde se requirirán datos de contacto e pagamento como: Nome, apelidos, DNI, correo electrónico, teléfono, enderezo completo. Os datos de pago serán recollidos e xestionados pola pasarela de pago utilizada pola web.

Hai outros fins para os que tratamos os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das Condicións de uso e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen a través dalgunhas cookies que se descargan no ordenador do usuario ao navegar por este sitio web, que se detalla na política de cookies.
 • Para xestionar redes sociais. Perusiñas pode ter presenza nas redes sociais. O tratamento dos datos que se realice das persoas que se fagan seguidores nas redes sociais das páxinas oficiais de perusinas.com, rexerase por este apartado. Así como para aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativa de acceso que pertenzan á rede social que resulte oportuna en cada caso e previamente aceptadas polo usuario de Postres Miudiños SL. Tratará os seus datos coa finalidade de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informando sobre actividades, produtos ou servizos de Perusiñas. Así como para calquera outra finalidade que permita a normativa de redes sociais. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores nas redes sociais para enviar publicidade individualmente.

De conformidade co disposto no regulamento xeral europeo de protección de datos (RGPD) 2016/679, será o responsable do tratamento dos datos Postres Miudiños SL (Perusiñas) con enderezo na Avenida da Coruña 500, Cei Nodus – Taller 1, 27003 Lugo. Usuarios da web e subscritores.

Perusiñas non vende, aluga nin cede datos persoais que poidan identificar ao usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento dos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

Remarketing

A función de remarketing permítenos chegar a persoas que visitaron anteriormente perusinas.com e asociar un público específico a unha mensaxe concreta. O remarketing é un método para conseguir que os usuarios que visitaron o noso sitio volvan facelo.

Como usuario de perusinas.com infórmoche de que estou a recompilar información para esta función de remarketing en perusinas.com.

A información que recompilamos grazas a esta función é recollida por cookies de Facebook. Podes coñecer os datos que recollen estas cookies nas seguintes políticas de privacidade de cada servizo.

Se non queres que estas cookies recollan a túa información, podes desactivar o uso de cookies por parte de Google a través da Configuración de anuncios de Google. Tamén pode desactivar o uso de cookies dun provedor terceiro a través da páxina de exclusión da Network Advertising Initiative.

Este tipo de servizos permite interactuar con redes sociais ou outras plataformas externas directamente desde as páxinas deste sitio web. As interaccións e información obtidas por este sitio web estarán sempre suxeitas á configuración de privacidade do usuario en cada rede social. No caso de que se instale un servizo que permita a interacción coas redes sociais, é posible que, aínda que os usuarios non utilicen o servizo, este recolla datos de tráfico web relacionados coas páxinas nas que están instalados.

Facebook ads

En perusinas.com utilizamos Facebook ads, a plataforma de publicidade de Facebook, que nos permite crear campañas e anuncios. Ao xerar un anuncio, pode segmentar a audiencia por:

 • Lugar
 • Datos demográficos (idade, sexo, etc.)
 • Intereses (actividades, afeccións, etc.)
 • O que compran en internet e a través doutras canles
 • Etc.

Os datos obtidos a través de anuncios de Facebook están suxeitos a esta política de privacidade desde o momento en que o usuario deixa os seus datos no formulario desta web para unirse ao boletín de subscrición. En ningún caso a información de Facebook se utilizará para outro propósito.

Lexitimación para o tratamento dos seus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar ou facer comentarios neste sitio web, é necesario o consentimento con esta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos baséase no consentimento que se solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Tamén a contratación de produtos e servizos segundo os correspondentes termos e condicións.

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

Non se procesan categorías de datos especialmente protexidas.

Canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais facilitados conservaranse:

 • Sempre que se manteña a relación comercial.
 • Ata que se solicite a súa supresión polo interesado.
 • Prazo desde a última confirmación de interese: 1 ano.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Moitas das ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratadas por terceiros.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, perusinas.com, comparte datos cos seguintes provedores nas súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics: un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son ficheiros de texto localizados no seu ordenador, para axudar a perusinas.com a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o teu uso de perusinas.com (incluíndo o teu enderezo IP) será directamente transmitida e almacenada por Google nos servidores dos Estados Unidos.

Hosting: Interdominios, con domicilio en España. Máis información en: https://interdominios.com (Cloud Builders S.A.). Interdominios trata os datos co fin de realizar os seus servizos de hosting a Postres Miudiños SL

Plataforma web: Automattic Inc., con domicilio en USA. Máis información en: https://es.wordpress.com/ (Automatic Inc.). Automattic Inc. trata os datos co fin de realizar os servizos da súa plataforma web a Postres Miudiños SL

Navegación

Ao navegar por perusinas.com pódense recoller datos non identificables, que poden incluír enderezos IP, localización xeográfica (aproximadamente), rexistro de como se empregan os servizos e sitios e outros datos que non se poden utilizar para identificar ao usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados cos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Este sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google analytics
 • Facebook inside

Usamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios polo sitio e recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.

Segredo e seguridade dos datos

perusinas.com comprométese a utilizar e tratar os datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e utilizándoos de acordo coa súa finalidade, así como a cumprir coa súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou tratamento non autorizado. acceso, de conformidade co disposto na normativa vixente de protección de datos.

Este sitio web inclúe un certificado SSL. É un protocolo de seguridade que garante que os teus datos viaxan de forma completa e segura, é dicir, a transmisión de datos entre un servidor e un usuario web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada.

perusinas.com non pode garantir a inexpugnabilidade absoluta da rede de Internet e, polo tanto, a violación dos datos mediante o acceso fraudulento a eles por parte de terceiros.

En canto á confidencialidade do tratamento, Postres Miudiños SL velará por que calquera persoa autorizada por Perusiñas para tratar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e provedores), estará baixo a obriga de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou estatutario).

Cando se produza un incidente de seguridade, cando Perusiñas se dea conta, deberá comunicalo ao Cliente sen dilacións indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal e como se coñece ou cando o Cliente o solicite razoablemente.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, vostede é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envíe a perusinas.com, exonerando a Postres Miudiños SL (Perusiñas) de calquera responsabilidade ao respecto.

Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Postres Miudiños SL (Perusiñas) na forma e para os fins indicados nesta política de privacidade.

Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a Postres Miudiños SL (Perusiñas) nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios na política de privacidade

Postres Miudiños SL resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas do sector. Nestes casos, Postres Miudiños SL anunciará os cambios introducidos nesta páxina cunha antelación razoable á súa implantación.

Correos comerciais

De acordo coa LSSICE, perusinas.com non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos electrónicos comerciais que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da web, o usuario ten a posibilidade de prestar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, independentemente da información comercial que lle solicite expresamente.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, perusinas.com comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

Skip to content